Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено відповідно до потреб у закупівлі з урахуванням вимог законодавства. Технічні, якісні та кількісні характеристики відображені в проектній документації "Славський міський полігон ТПВ, смт.Славське Сколівського району Львівської області.Реконструкція (рекультивація)", виконаній згідно з ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 “Правила визначення вартості будівництва”, ДБН А.2.2-3:2014 “Склад та зміст проектної документації на будівництво” та інших нормативних документів. Документація пройшла експертизу, отримано позитивний експертний ДП “Західний експертно-технічний центр Держпраці”  №923-4695-19/5401 від 18.09.2019 року. Документація затверджена рішенням сесії Славської селищної ради №1143 від 19.09.2019р. В проектній документації міститься детальний опис робіт, що закуповуються, технічні вимоги, обсяги та види цих робіт. Роботи повинні виконуватись згідно з затвердженим проектом з дотриманням вимог діючих нормативних документів та відповідно до вимог щодо термінів закінчення робіт, технології виконання робіт за проектом, якості будівельно-монтажних робіт, які виконуються з дотриманням діючих норм і правил та безпечних умов праці, з використанням конкретних матеріалів і конструкцій. Роботи повинні виконуватись із матеріалів, що передбачені в проектній документації, повинні бути якісними та відповідати вимогам встановлених ДСТУ, ГОСТ та чинному законодавству.

Розмір бюджетного призначення на 2021 рік на об’єкт «Славський міський полігон ТПВ, смт.Славське Сколівського району Львівської області.Реконструкція (рекультивація)»  визначений виходячи з потреб територіальної громади та затверджений рішенням Славської селищної ради на 2021 рік  в сумі 900 000,00 грн. (дев’ятсот тисяч гривень, 00 коп.).

Розмір очікуваної вартості предмета закупівлі визначено відповідно до ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 та згідно із зведеним кошторисним розрахунком, який знаходиться в складі проектної документації: "Славський міський полігон ТПВ, смт.Славське Сколівського району Львівської області.Реконструкція (рекультивація)". Очікувана вартість предмету закупівлі складає 14 281 302.00 (чотирнадцять мільйонів двісті вісімдесят одна тисяча триста дві гривні 00 коп.), в тому числі ПДВ.