Відділ соціального захисту населення

Відділ соціального захисту  Славської селищної ради

Начальник відділу Петришин Олег Михайлович 

Провідний спеціаліст Свердун Зоя Іванівна       

 

Графік прийому громадян

вівторок     з  09-00 год. до 18-00 год.

середа       з  09-00 год. до 18-00 год.

четвер        з  09-00 год. до 18-00 год.

обідня перерва з 13-00 год. до 14-00 год.

Понеділок та п'ятниця робота з документами

Начальник відділу - Петришин Олег Михайлович

 • здійснює керівництво діяльністю відділу;
 • спрямовує і контролює роботу відділу;
 • вивчає, узагальнює, поширює досвід і впроваджує прогресивні методи організації роботи;
 • розподіляє обов’язки між працівниками;
 • очолює та контролює їх роботу;
 • забезпечує у межах своїх повноважень дотримання законодавства про загальнообов’язкове соціальне страхування, пенсійне забезпечення, соціальний захист;
 • розглядає письмові звернення громадян, які користуються пільгами та  приймає необхідні заходи щодо їх виконання;
 • здійснює особистий прийом громадян, забезпечує виконання їх законних вимог і прохань;
 • розглядає в установленому порядку листи, заяви, скарги та звернення громадян;
 • організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу звернень від органів місцевого самоврядування,  громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з напрямків діяльності відділу;
 • організовує відповідно до функціональних завдань, покладених на відділ, розробку проекту програм, аналітичних матеріалів, балансових розрахунків, планових показників, комплексних заходів, пропозицій. 

Провідний спеціаліст відділу - Свердун Зоя Іванівна

Провідний спеціаліст відділу - Кащук Ольга Василівна

 • веде облік службових документів з контрольними термінами виконання;
 •  аналізує хід їх виконання, готує довідки, звіти, інформації з даного питання;
 • веде протоколи оперативних нарад відділу соціального захисту населення;
 • приймає, передає та реєструє вхідну та вихідну кореспонденцію відділу від організацій, громадян, та інші документи;
 • веде книги, журнали обліку згідно з номенклатурою справ;
 • приймає та опрацьовує заяви та звернення громадян;
 • проводить обстеження житлово-побутових умов;
 • видає  посвідчення особи, що проживає в  гірському населеному пункті.
 • виявляє сім'ї, які потребують соціальної підтримки з боку держави;
 • проводить оцінку потреб дитини, сім’ї та молодої особи, обстеження матеріально-побутових умов сім’ї;
 •  визначає планування та методи соціальної роботи;
 • здійснює у разі потреби соціальний супровід (після покладення на фахівця відповідних повноважень) та надання соціальних послуг, зокрема, забезпечує надання необхідних соціальних послуг особам, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми;
 • здійснює соціальну та психологічну адаптацію дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя;
 • інформує сім’ї, дітей та молодь про можливість отримання інших видів соціальної допомоги і послуг;
 • проводить у сім’ях, серед дітей та молоді за місцем проживання інформаційно-просвітницьку роботу, спрямовану на формування стандартів позитивної поведінки, здорового способу життя шляхом розповсюдження соціальної реклами й проведення консультацій.

 

ІНФОРМАЦІЙНІ КАРТКИ адміністративних послуг :

„НАДАННЯ ДОПОМОГИ НА ПРОЖИВАННЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ”

"ВИДАЧА ДОВІДКИ ПРО ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНОЇ ОСОБИ"

"ПРИЗНАЧЕННЯ КОМПЕНСАЦІЇ ЗА ДОГЛЯД ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ, ЯКА НАДАЄ СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ З ДОГЛЯДУ БЕЗ ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА НЕПРОФЕСІЙНІЙ ОСНОВІ"

„ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАПРАВЛЕННЯ НА КОМПЛЕКСНУ РЕАБІЛІТАЦІЮ (АБІЛІТАЦІЮ) ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ, ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ, ДІТЕЙ ВІКОМ ДО ТРЬОХ РОКІВ (ВКЛЮЧНО), ЯКІ НАЛЕЖАТЬ ДО ГРУПИ РИЗИКУ ЩОДО ОТРИМАННЯ ІНВАЛІДНОСТІ, ДО ДЕРЖАВНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ УСТАНОВИ, ЩО НАЛЕЖИТЬ ДО СФЕРИ УПРАВЛІННЯ МІНСОЦПОЛІТИКИ

ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНАТОРНО-КУРОРТНИМ ЛІКУВАННЯМ (ПУТІВКАМИ) ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНАТОРНО-КУРОРТНИМ ЛІКУВАННЯМ (ПУТІВКАМИ) ветеранів війни та осІб, на яких поширюється дія законів УКРАЇНИ „ПРО СТАТУС ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ, ГАРАНТІЇ ЇХ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ” ТА „ПРО ЖЕРТВИ НАЦИСТСЬКИХ ПЕРЕСЛІДУВАНЬ

Фото без опису„ВИДАЧА ДУБЛІКАТА ПОСВІДЧЕННЯ БАТЬКІВ БАГАТОДІТНОЇ СІМ’ї  та дитини з багатодітної сім’ї  

„ОПЛАТА ПОСЛУГ ПАТРОНАТНОГО ВИХОВАТЕЛЯ ТА ВИПЛАТА СОЦІАЛЬНОЇ допомоги НА УТРИМАННЯ ДИТИНИ В СІМ’Ї ПАТРОНАТНОГО ВИХОВАТЕЛЯ”

„ПРИЗНАЧЕННЯ І ВИПЛАТА ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ допомоги НА ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ, ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАТЬКАМ-ВИХОВАТЕЛЯМ І ПРИЙОМНИМ БАТЬКАМ ЗА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ У ДИТЯЧИХ БУДИНКАХ СІМЕЙНОГО ТИПУ ТА ПРИЙОМНИХ СІМ’ЯХ ЗА ПРИНЦИПОМ «ГРОШІ ХОДЯТЬ ЗА ДИТИНОЮ»

„ВИПЛАТА одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми»

«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАПРАВЛЕННЯ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ ДО РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ УСТАНОВИ ДЛЯ НАДАННЯ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ЗА ПРОГРАМОЮ «РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ»

ПРИЗНАЧЕННЯ КОМПЕНСАЦІЇ ЗА ДОГЛЯД ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ, ЯКА НАДАЄ СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ З ДОГЛЯДУ БЕЗ ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРОФЕСІЙНІЙ ОСНОВІ

НАДАННЯ ОДНОРАЗОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ДІТЯМ З ІНВАЛІДНІСТЮ, ПОСТРАЖДАЛИМ ВНАСЛІДОК ДІЇ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ПРЕДМЕТІВ

НАДАННЯ ЩОРІЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ОЗДОРОВЛЕННЯ ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ДІТЯМ З ІНВАЛІДНІСТЮ, ПОСТРАЖДАЛИМ ВНАСЛІДОК ДІЇ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ПРЕДМЕТІВ  

 

 

ЗРАЗКИ ДОВІДОК, ЯКІ ВИДАЄ ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ:

 

Виплата коштів на тверде паливо та скраплений газ готівкою – 2018

Право на отримання даної компенсації мають особи, які не мають централізованого та інди­відуального опалення, а здійсню­ють опалення будинків твердим паливом (дрова). Для одержання готівки на придбання твердого палива та скрапленого газу піль­говики звертаються до селищної ради (відділ соціального захису населення) за місцем ре­єстрації із заявою встановленого зразка, яка надалі пере­дається уповноваженою особою до УСЗН для нарахування та виплати даної компенсації.  

Для отримання коштів кожен пільговик при подачі заяви пови­нен додати  наступні документи:

 1. Ксерокопія паспорта заявника
 2. Ксерокопія ідентифікаційного номера
 3. Картка реквізитів з банку або номер рахунку
 4. Копія посвідчення, що дає право на пільгу
 5. Довідка для пенсіонерів (освіта, культура, медицина)

Категорія пільговиків:

 1. Інвалід війни
 2. Учасник бойових дій
 3. Учасник війни
 4. Член сім'ї загиблого
 5. Освіта (пенсіонер)
 6. Культура (пенсіонер)
 7. Медицина (пенсіонер)
 8. Багатодітна сім'я
 9. ЧАЕС (І-ІІ кат.)
 10.  Ветеран органів внутрішніх справ

 

 

Славському селищному голові

Безі Володимиру Мироновичу

                      жителя с. ___________________________

                       вул..________________________________

                       ПІП_________________________________

                    Номер. тел..:________________________

 

 

ЗАЯВА

 

Прошу включити мене  в списки на виплату грошової компенсації замість забезпечення твердим паливом та скрапленим газом на пільгових умовах.

 

 

 

Дата______________                                                        ________________  підпис

 

 

 

Надання матеріальної допомоги громадянам, які опинились в скрутних життєвих обставинах

 

Матеріальна допомога надається за умови настання непередбачуваних надзвичайних ситуацій: особам, які потребують довготривалого та дороговартісного лікування; особам, які потерпіли від наслідків пожежі, стихійного лиха; в інших особливих обставинах, якщо сім’я не може подолати складну життєву ситуацію без сторонньої допомоги.

Питання про надання матеріальної допомоги розглядається на засідання виконавчого комітету селищної ради.. Для розгляду даного питання обов’язково надаються наступні документи:

 1. Особиста заява або заява від члена сімї
 2. Копія паспорта
 3. Копія ідентифікаційного номера
 4. Номер розрахункового рахунку

Крім того, для розгляду питання про виділення матеріальної допомоги надаються:

 1. На лікування та операцію – довідка медичного закладу
 2. На ліквідацію наслідків, заподіяних пожежею – акт пожежної частини про пожежу
 3. Інші документи, що підтверджують настання особливих життєвих обставин

 

 

 

ПРО ОДНОРАЗОВУ МАТЕРІАЛЬНУ ДОПОМОГУ

Славському селищному голові

Безі Володимиру Мироновичу

жителя с. ___________________________

вул..________________________________

ПІП_________________________________

Номер. тел..:________________________

 

 

ЗАЯВА

 

Прошу  надати мені одноразову матеріальну допомогу у зв’язку з__________________________

                                             (причина надання матеріальної допомоги)

 

 

 

Дата______________                                                        ________________            підпис

 

 

 

Видача посвідчення громадянина, який проживає, працює, (навчається) на території гірського населеного пункту

 

Відповідно до ст. 5 Закону «Про статус гірських населених пунктів в Україні» громадянам, які проживають,

працюють (навчаються на денних відділеннях навчальних закладів) на території населеного пункту,

якому надано статус гірського, надається статус особи, яка проживає, працює (навчається) на території населеного пункту,

якому надано статус гірського, про що селищна рада (відділ соціального захисту населення) видає посвідчення встановленого зразка.

 Документи, що додаються до заяви:

 1. Ксерокопія паспорта;
 2. Фотокартка 30х40мм.

 

 Славському селищному голові

Безі Володимиру Мироновичу

жителя с. ___________________________

вул..________________________________

ПІП_________________________________

Номер. тел..:________________________

 

 

ЗАЯВА

 

Прошу видати посвідчення громадянина, який проживає, працює (навчається) на території гірського населеного пункту

___________________________________________________________

(місце проживання)

 

 

 

Дата______________                                     ________________         підпис

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь