с. Либохора

https://rada.info/upload/users_files/04370314/cd8f7cfdcba84295596973806cb9b9a8.pdf

с.Опорець

https://rada.info/upload/users_files/04370314/3475b5de0df871b57b8bbed39256e262.pdf

с.Тернавка

https://rada.info/upload/users_files/04370314/4cbf3447d1ef936b3099e1c383d15913.pdf

с.Волосянка

https://rada.info/upload/users_files/04370314/77f61c4c505666badd2c8a6ae2f66d53.pdf

с. Тухля

https://rada.info/upload/users_files/04370314/58643e8876bf3405d3d1ca67d609386a.pdf

с. Хащовання

https://rada.info/upload/users_files/04370314/4c2a5896ce248ef51942e0b4b02406da.pdf

с. Хітар

https://rada.info/upload/users_files/04370314/18b786dc5f3c367e0f7481cf05b3e876.pdf

с. Грабовець

https://rada.info/upload/users_files/04370314/f35b9b49e053ed5f4b07258320fd0d2a.pdf