Паспотр бюджених програм на 2020 рік

https://rada.info/upload/users_files/04370314/d1e9b9e51a67fdfb9d9d88c97fa27661.xlsx

Пасорт бюджетних програм на 2020 рік

https://slavska-gromada.gov.ua/docs/462471/

Паспорти бюджетних програм

https://slavska-gromada.gov.ua/docs/469755/

Зміни до бюджетних програм

https://slavska-gromada.gov.ua/docs/518146

Зміни до бюджетних програм 22 грудня 2020 року

https://slavska-gromada.gov.ua/docs/571411/