Громадські обговорення щодо врахування громадської думки під час затвердження детального плану території для будівництва автомобільної дороги Хащованя - Верхній Студений на ділянці 0+000-км 2+010-км (обхід с. Хащованя), в межах населеного пункту с.

Дата: 14.01.2022 09:34
Кількість переглядів: 1356

Фото без описуIGIS

ТзОВ «Інститут геоінформаційних систем»

Ліцензія АВ № 595619 від 9 листопада 2011 р.

 

Громадські слухання відбудуться 15.02.2022р. о 15:00 год. у адмінприміщенні с.Волосянка.  

 

Замовник:                                                                                 

Виконавчий комітет

Славської селищної ради

 

 

 

 

 

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ
 

для будівництва автомобільної дороги Хащованя - Верхній Студений на ділянці 0+000-км 2+010-км (обхід с. Хащованя), в межах населеного пункту

с. Хащованя на території Славської селищної ради,

Стрийського району, Львівської області

І.Пояснювальна записка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                                                  А. Ямелинець

 

 

 

Головний архітектор проекту                                                                               Л. Скакун

 

 

 

Адреса: вул.  Винниченка, 1  Львів

Е-mail: igis@ukr.net

Телефон: (032) 236-70-38                                                                                                                      Львів – 2021

Даний проект розроблено згідно діючих норм і правил, інструкцій та державних стандартів.

Головний архітектор проекту – Л. Скакун

Проект розроблений колективом ТзОВ «Інститут геоінформаційних систем»

по замовленню Виконавчого комітету Славської селищної ради.

Склад проекту

 (Перелік матеріалів детального плану території):

І.    Пояснювальна записка.                                    1 книга

ІІ.  Графічна частина

І. Зміст пояснювальної  записки

 

 1. Вступ
 2. Стислий опис природних , соціально-економічних і містобудівних умов.
 3. Оцінка існуючої ситуації

- аналіз стану навколишнього середовища;

- використання території;

- характеристика будівель;

- характеристика об‘єктів культурної спадщини;

- характеристика інженерного обладнання;

- характеристика транспорту;

- характеристика озеленення і благоустрою;

- планувальні обмеження;

4.   Характеристика інших видів використання території.

5.  Основні принципи планування та забудови території, формування архітектурної композиції.

6.  Розподіл території за функціональним використанням, розміщення забудови на вільних територіях та за рахунок реконструкції, структура забудови.

7.   Житловий фонд та розселення.

8.   Система  обслуговування населення, розміщення основних об’єктів.

9.   Вулично-дорожна мережа та транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів, розміщення гаражів і автостоянок.

10. Інженерне забезпечення території , розміщення магістральних інженерних мереж та споруд.

11. Інженерна підготовка та інженерний захист території, використання підземного простору.

12. Комплексний благоустрій з організацією зелених зон.

13. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища. 

14. Першочергові заходи.

15. Пропозиції щодо встановлення режиму використання територій, передбачених для перспективної  містобудівної діяльності.

16. Техніко - економічні показники ДПТ.

17. Перелік вихідних даних.

18. Додатки

 

 

 II. Графічна частина

 

 1. Схема розміщення ділянок в системі планування Львівської області (фрагмент викопіювання з генплану с. Хащованя)………………………………………………….М 1:50 00
 2. План існуючого стану території

Схема планувальних обмежень…………………………………………………...............М 1: 1000

 1. Проектний план (основне креслення) суміщений із схемою організації руху транспорту і пішоходів, планом червоних ліній та кресленням поперечних профілів вулиць……………………………………………………………………………………….М 1: 1000
 2. Схема інженерної підготовки території…………………………………………...М 1: 1000
 3. Схема інженерних мереж та споруд……………………………………………….М 1:1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ВСТУП

Детальний план території (ДПТ) для будівництва автомобільної дороги Хащованя - Верхній Студений на ділянці 0+000-км 2+010-км (обхід с. Хащованя), в межах населеного пункту с. Хащованя на території Славської селищної ради, Стрийського району, Львівської області у відповідності з Законом України № 3038-VI від 17.02.2011 р. «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій», ДБН Б.1.1- 14:2012 «Склад та зміст детального плану території», ДСП 173-96 «Санітарні правила планування та забудови населених пунктів» та ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів».

 

При  розробці  ДПТ враховано:

 • викопіювання з генплану с. Хащованя;
 • матеріали топогеодезичного знімання М 1:1000, результати натурних

              обстежень та контрольних обмірів;

 •    Рішення Славської селищної ради № 203 від 17.03.2021р
 •    завдання на розроблення детального плану території

 

2. СТИЛИЙ ОПИС ПРИРОДНИХ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ І

МІСТОБУДІВНИХ УМОВ

Хащованя - це бойківське село в Карпатах на півдні Сколівського району, яке знаходиться в кількох кілометрах від села Волосянка. Населення села Хащованя становить 383 осіб. Село Хащованя розкинулось в долині річки Славка та межує з Водороздільним хребтом, який проходить між Львівською та Закарпатськими областями. На південь від села знаходяться гірські вершини Рівна (912 м.) та Гнила (918,8 м.). А між селами Хащованя та Ялинковата розміщена гора Мала Славка (1121,5 м).

Одне з численних населених пунктів Сколівського району, де збереглися дерев'яні сакральні споруди XIX ст., виконані в класичному бойківському стилі. Це церква Св. Івана Хрестителя 1846 р. та дзвіниця XIX ст., пам'ятки архітектури державного значення.

Церква св. Івана Хрестителя триверха тризрубна хрещата у плані будівля, бокові рамена якої займають по ширині половину нави. Накрита восьмибічними шатровими верхами, які завершують ліхтарі з маківками. Верхню частину церкви, як це часто буває, щедро закували бляхою. До північної стіни вівтаря прибудована ризниця. На північ від святині розташована триярусна дзвіниця, верхня частина якої така ж, як у дзвіниці церкви з села Тернавка.

 

 

3. Оцінка існуючої ситуації

Ділянка, яка розглядаються даним детальним планом знаходяться на території Славської селищної територіальної громади, в межах населеного пункту с. Хащованя Львівської області.

Площа детального плану території складає орієнтовно – 7,1713 га, площа ділянки пропонованої для відведення для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства (КВЦПЗ 12.04) – 3,2072 га.

 

 • Аналіз стану навколишнього середовища

В даний момент, територія проектування є територія загального користування – проектована територія автомобільної дороги. В її околицях, відсутні промислові, складські та комунальні об‘єкти, що можуть здійснювати негативний вплив на загальний екологічний стан навколишнього середовища.

В цілому стан навколишнього середовища на території проектування можна охарактеризувати як добрий.

 

 • Характеристика будівель (по видах, поверховості, матеріалу стін, ступеню зносу)

Територія проектування знаходиться в межах населеного пункту Славської селищної територіальної громади, Стрийського району, Львівської області.

На суміжних з територією ДПТ ділянках розташовані території земель загального користування, сільськогосподарського призначення, території житлової садибної забудови, громадської забудови.

 

 • Характеристика об’єктів культурної спадщини

На території опрацювання ДПТ об‘єкти культурної спадщини виявлені не були.

 

 • Характеристика інженерного обладнання

Згідно топопідосновам М 1:1000, виданими замовником, на територій проектування знаходяться ЛЕП 0,4 кВ, ЛЕП 10 кВ.

 

 • Характеристика транспорту.

Територія опрацювання це проектована автомобільна дорога.

 

 

 

 • Характеристика озеленення і благоустрою

Територія вільна від цінних зелених насаджень. Слід зазначити, що проектована автодорога потребує впорядкування та благоустрою.

 

 • Планувальні обмеження

Планувальмими обмеженнями на території ДПТ є санітарно – захисні зони згідно ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій».

 

Ділянка обмежена:

 • територіями житлової садибної забудови,
 • територіями громадської забудови
 • територіями сільськогосподарського призначення,
 • територіями зелених насаджень загального користування.

 

Наявною містобудівною документацією на ділянку опрацювання є фрагмент викопіювання з генерального плану с. Хащованя.

Згідно генерального плану с. Хащованя ділянка на яку розробляється детальний план території, розміщена в межах населеного пункту.

Детальний план території (ДПТ) розробляється для будівництва автомобільної дороги Хащованя - Верхній Студений на ділянці 0+000-км 2+010-км (обхід                        с. Хащованя), в межах населеного пункту с. Хащованя на території Славської селищної ради, Стрийського району, Львівської області.

 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНШИХ ВИДІВ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ

Крім території влаштування автомобільної дороги інших видів використання земельної ділянки не передбачається.

Передбачається також приведення цієї автодороги до нормативних показників.
 

5. Основні принципи планування та забудови території,

формування архітектурної композиції

Проектне рішення детального плану території базоване на:

 • врахуванні існуючої мережі вулиць та проїздів;
 • взаємозв’язки планувальної структури проекту з планувальною структурою громади;
 • побажаннях та вимогах замовника – Виконавчого комітету Славської селищної ради, визначених у завданні на проектування та у ході робочих нарад під час роботи над проектом.

В межах територій детального плану передбачається будівництво автомобільної дороги.

Проектним рішенням ДПТ не вноситься жодних змін до планувальної структури навколишніх територій.

 

На сьогоднішній день ділянка знаходиться на території загального користування.

Дана земельна ділянка знаходиться в межах населеного пункту с. Хащованя Славської селищної територіальної громади. Площа детального плану території складає орієнтовно – 7,1713 га, площа ділянки пропонованої для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства (КВЦПЗ 12.04) – 3,2072 га.

Зважаючи на наміри інвесторів, вигідне розміщення ділянок для продовження формування об’єкту проектування, детальним планом території передбачено раціональне розміщення об’єкту, з визначенням основних регламентів:

 

Планувальний регламент.

Планувальним регламентом передбачається:

Визначення принципової планувальної структури території, що розглядається для забезпечення транспортного обслуговування об'єктів проектування;

Раціональне використання території і формування об'ємно - просторової композиції проектованого об’єкту;

Встановлення проектованих червоних ліній.

 

Функціональний регламент.

За функціональним призначенням територія віднесена до територій загального користування (автодорога) Славської селищної територіальної громади.

 

 1. РОЗПОДІЛ ТЕРИТОРІЇ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНИМ ВИКОРИСТАННЯМ, РОЗМІЩЕННЯ ЗАБУДОВИ НА ВІЛЬНИХ ТЕРИТОРІЯХ ТА ЗА РАХУНОК РЕКОНСТРУКЦІЇ, СТРУКТУРА ЗАБУДОВИ

За функціональним призначенням на території проектування передбачається під автомобільну дорогу. Площа проектованої ділянки становить 47,9 % загальної площі ДПТ (площі – див. техніко-економічні показники).

Структура забудови в межах території проектування ДПТ наступна: будівництво автомобільної дороги в межах населеного пункту Славської селищної територіальної громади.

Проектоване цільове призначення ділянки  КВЦПЗ 12.04 – розміщення та експлуатація будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства.

 

6. ЖИТЛОВИЙ ФОНД ТА РОЗСЕЛЕННЯ

Згідно розробленого детального плану на території опрацювання житлова забудова не передбачається.

 

 8. СИСТЕМА ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

Об’єкти проектування розробляються для обслуговування населення.

 

9. ВУЛИЧНО-ДОРОЖНА МЕРЕЖА, ТРАНСПОРТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ,

ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ТРАНСПОРТУ І ПІШОХОДІВ, РОЗМІЩЕННЯ ГАРАЖІВ І СТОЯНОК

Передбачено трасування нового проїзду на територію проектування.

Зупинки громадського транспорту знаходяться в радіусі пішохідної доступності від території проектування.

Рух по вулиці передбачений легковим автотранспортом та спецтехнікою (обслуговування інженерних мереж, забудови, підвезення замовлень, доступ пожежних машин, тощо).

Існуючу вулицю необхідно привести до нормативних параметрів згідно ДБН.

Передбачено влаштування двосмугового проїзду з шириною проїзної частини ділянок 6,0м.

 

10. ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, РОЗМІЩЕННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СПОРУД.
Інженерне ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЕКТОВАНОЇ забудови та благоустрою на території ДП передбачається від існуючих мереж згідно технічних умов, що видаються відповідними службами


           Водопостачання

Не передбачається.

Водовідведення

Передбачається на наступних стадіях проектування.

Побутова каналізація

Не передбачається.

 

Санітарна очистка

Побутові відходи вивозяться з території спеціалізованим автотранспортом. згідно відповідної угоди із спеціалізованою організацією на офіційне місце їх утилізації.

 

Електропостачання

Електропостачання території ДПТ буде передбачатися на наступних стадіях проектування.

 

11. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ, ВЕРТИКАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПІДЗЕМНОГО ПРОСТОРУ

В склад заходів по інженерній підготовці території, згідно з характером наміченого використання та планувальної організації території, включені:

- вертикальне планування території;

- поверхневе водовідведення.

Схему інженерної підготовки розроблено на топопідоснові М 1:1000 з січенням горизонталями через 1,0 (0,5) м. Система висот – Балтійська.

На схемі приведені напрямки і величини проектованих ухилів вулиць та проїздів, а також проектовані та існуючі відмітки по осі проїзної частини на перехрестях і в місцях основних перегинів поздовжнього профілю. З метою зменшення об’ємів земляних робіт, проектом передбачені мінімально допустимі поздовжні ухили.

Організацію поверхневого стоку передбачається здійснити відкритою водовідвідною системою з влаштуванням містків, або труб на пересіченнях з вулицями та проїздами, в комплексі з заходами по вертикальному плануванню.

 

12. КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ЗЕЛЕНИХ ЗОН

На територіях проектування передбачається влаштування автомобільної дороги з озелененням.

 

13. МІСТОБУДІВНІ ЗАХОДИ, ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. ЗАХОДИ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ

Проектом не передбачено розміщення на території ДПТ об’єктів, що можуть здійснювати негативний вплив на умови проживання в навколишніх проектованих кварталах. Територія ДПТ повинна бути належним чином благоустроєна та освітлена. Замощення вулиць і проїздів асфальтобетон, пішохідної частини - фігурні елементи мощення.

Згідно вимог діючого ДБН Б.1.1-2011 на стадії ДПТ розробляються проектні рішення інженерно-технічних заходів цивільної оборони та проект землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб, дані розділи розробляються за окремою угодою. Розділ інженерно-технічних заходів цивільної оборони виконується разом з розробленням генерального плану населеного пункту або після нього.

Розділ ІТЗ ЦО повинен бути розроблений згідно окремої угоди між районною державною адміністрацією та розробником карти планування області.

 

14. ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ

Термін реалізації ДПТ – 15 років, в тому числі 1-ша черга – 5 років.

Черговість реалізації ДПТ наступна:

1-ша черга

Будівництво та обслуговування автодороги – за кошти забудовників.

2-га черга

Будівництво дорожньої – транспортної мережі та облаштування інженерної інфраструктури ДПТ. Будівництво передбачено за рахунок коштів міської ради та коштів залучених від забудовників в рамках програми залучення коштів забудовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури громади.

 

15. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЖИМУ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЙ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНОЇ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Обґрунтовуючими факторами для будівництва автодороги загального користування є:

-           невпорядкований існуючий стан даної території та прилеглих до неї земель;

-           дефіцит вільних територій в селі та відповідно необхідність максимально ефективного використання земельного фонду громади;

-           необхідність залучення коштів у районний бюджет для реалізації програми соціально - економічного розвитку.

Виходячи з намірів замовників та містобудівних умов, даним детальним планом території опрацьовано земельну ділянку, орієнтовною площею ДПТ- 7,1713 га, площа ділянки пропонованої для відведення для розміщення та експлуатація будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства (КВЦПЗ 12.04) – 3,2072 га.

 

 

 

 

Площа забудови, поверховість

Забудова не передбачена.

Виходячи із розрахункової потужності села с. Хащованя прийнятого планувального рішення, побажань замовника та діючих норм та правил прийняті наступні показники проектованого об’єкту:

 • орієнтовна площа ДПТ – 7,1713 га, площа ділянки пропонованої відведення для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства (КВЦПЗ 12.04) – 3,2072 га.

Розрахунки щодо умов містобудівного використання земельних ділянок базуються на вимогах ДБН Б.2.2-12:2019 стосовно містобудівної ємності проектованої території наведені нижче.

Дані нормативні містобудівні вимоги дотримуються.

 

Основні містобудівні вимоги, які слід врахувати при оформленні документів на землекористування та на наступних стадіях проектування:

 • забезпечити встановлену даним детальним планом територій ширину вулиць в червоних лініях.
 • при подальшому проектуванні забезпечити нормативні відстані між будівлями та нормативні розриви до інженерних мереж та сміттєзбірників;
 • територія об‘єкту повинна бути належним чином благоустроєна, озеленена, забезпечена зовнішнім освітленням. Покриття тротуарів - тротуарна плитка ФЕМ, автостоянок - асфальтобетон.

При подальшому проектуванні проектне рішення може уточнюватись і доповнюватись, але за умови дотримання діючих нормативних вимог та вимог даного ДПТ.

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, сучасні світові тенденції та постійне зростання цін на енергоресурси, при будівництві об`єктів доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні енергозберігаючі технології та матеріали, зокрема огороджуючі конструкції з мінімальним коефіцієнтом теплопровідності, сучасні альтернативні джерела енергії, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо.

 

 

16. Основні техніко-економічні ПОКАЗНИКИ ДЕТАЛЬНОГО плану ТЕРИТОРІЇ

 

ПЛОЩА ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ = 7,1713 га

 

ПЛОЩА ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ПРОПОНОВАНА ДЛЯ ВІДВЕДЕННЯ

ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ТА ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА (КВЦПЗ 12.04) (КВФПТ 20601.1) =  3,2072 га

 

Примітка: величини площ наведені попередньо і уточнюються при розробці проекту відведення земельної ділянки та робочого проекту будівництва об‘єкту.

 

 

 

 

17. Перелік вихідних даних

При розробленні ДПТ використані наступні матеріали:

 

 • викопіювання з генплану с. Хащованя;
 • матеріали топогеодезичного знімання М 1:1000, результати натурних

              обстежень та контрольних обмірів;

 •    Рішення Славської селищної ради № 203 від 17.03.2021р
 •    завдання на розроблення детального плану території

 

 

ПРИМІТКА:

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (стаття 19) на підставі та з урахуванням ДПТ розробляється проект землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб (даний розділ розробляється у складі, визначеному відповідним нормативно-правовим актом) даний проект після його затвердження стає невід’ємною частиною детального плану території.

Даний проект землеустрою розробляється згідно окремої угоди ліцензованою землевпорядною організацією.

 

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» Детальний план території підлягає розгляду на громадських слуханнях. Порядок проведення громадських слухань визначено постановою Кабінету міністрів України.

 

Загальна доступність матеріалів детального плану території забезпечується шляхом його розміщення на веб-сайті органу місцевого самоврядування, у місцевих друкованих засобах масової інформації, а також у загальнодоступному місці у приміщенні такого органу, крім частини, що належить до інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства. Зазначена частина може включатися до складу детального плану території як окремий розділ.

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради забезпечує оприлюднення детального плану території протягом 10 днів з дня його затвердження.

Детальний план території розглядається і затверджується виконавчим органом сільської, селищної, міської ради протягом 30 днів з дня його подання, а за відсутності затвердженого в установленому цим Законом порядку плану зонування території – відповідною районною, сільською, селищною, міською радою.

 

Детальний план території не підлягає експертизі.

Фото без опису

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь