Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Відповідно до потреб замовника обумовлених затвердженими постановою Кабінету Міністрів  України від 22.11.2004 № 1591 нормами харчування у навчальних закладах та з урахуванням вимог Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства  охорони здоров'я України від 17.04.2006 №298/227, нормативних документів у сфері стандартизації.

 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Очікувана вартість предмету закупівлі визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 р. № 275. А саме, було  визначено потребу в товарах (номенклатура та кількісні показники) для забезпечення діяльності замовника, які були здійснені у минулому році, враховуючи норми споживання даних видів продуктів на поточний навчальний рік і становить 551000.00 грн. 

Очікувана вартість була визначена, як добуток очікуваної ціни за одиницю (середньоринкову ціну на дані продукти в області (булочка здобна, хліб вищого ґатунку, хліб житньо-пшеничний) на кількість товару, що розраховується (планові показники (в л.) згідно з нормами) за такою формулою:

ОВмрц = Цод * V,

де: ОВмрц - очікувана вартість;

Цод - очікувана ціна за одиницю товару;

V - кількість (обсяг) товару, що закуповується.

Розмір бюджетного призначення визначений з урахуванням запланованих поточних видатків замовника в межах виділених кошторисних призначень.