Державний реєстратор Славської селищної ради

До повноважень державного реєстратора Славської селищної ради Сколівського району Львівської області входять два напрямки реєстрації, а саме:

 • державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;
 • державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців .

В межах Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»  реєстратором надаються наступні послуги:

 1. державна реєстрація права власності на новозбудований об’єкт нерухомого майна; 
 2. державна реєстрація права власності на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, що закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 р.;
 3. державна реєстрація права власності на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, що закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 р. та розташовані на території сільських, селищних, міських рад, якими відповідно до законодавства здійснювалося ведення погосподарського обліку;
 4. державна реєстрація права власності на об’єкт нерухомого майна державної або комунальної власності, будівництво якого завершено та право власності на який не зареєстровано до 1 січня 2013 р., за відсутності документа, що посвідчує набуття права державної або комунальної власності на такий об’єкт; 
 5. державна реєстрація права власності у зв’язку із зміною суб’єкта такого права в результаті реконструкції об’єкта нерухомого майна, у тому числі в результаті переведення об’єкта нерухомого майна із житлового у нежитловий або навпаки;
 6. державна реєстрація права власності у зв’язку з передачею майна у власність юридичної особи як внесок (внесення майна до статутного (складеного) капіталу (статутного фонду), вступні, членські та цільові внески членів кооперативу тощо);
 7. державна реєстрація права власності у зв’язку з передачею у власність фізичним та юридичним особам майна у результаті припинення (ліквідації чи реорганізації) юридичної особи або виділу з неї нової юридичної особи; 
 8. державна реєстрація права власності у зв’язку з передачею майна у власність фізичним та юридичним особам, що вийшли із складу засновників (учасників) юридичної особи;
 9. державна реєстрація права власності у зв’язку із виділенням нерухомого майна в натурі власникам майнових паїв членів колективних сільськогосподарських підприємств;
 10. державна реєстрація права власності у зв’язку з поверненням майна у власність реабілітованим громадянам подається рішення комісії з питань поновлення прав реабілітованих про повернення майна реабілітованій особі;
 11. державна реєстрація права власності та інших речових прав на земельну ділянку, права власності на об’єкт нерухомого майна, реєстрацію яких проведено до 1 січня 2013 р. відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, у зв’язку із втратою, пошкодженням чи псуванням відповідного державного акта на право власності чи постійного користування земельною ділянкою, свідоцтва про право власності на нерухоме майно; 
 12. державна реєстрація права власності на нерухоме майно, утворене шляхом поділу майна, у тому числі в результаті виділення окремого об’єкта нерухомого майна із складу нерухомого майна, що складається з двох або більше об’єктів, або об’єднання майна, проводиться за умови наявності технічної можливості такого поділу або об’єднання нерухомого майна та можливості використання такого майна як самостійного об’єкта цивільних правовідносин;
 13. державна реєстрація права власності на земельну ділянку, що створюється шляхом поділу або об’єднання;
 14. державна реєстрація права власності на нерухоме майно, що створюється шляхом поділу або об’єднання майна, що перебуває у спільній власності;
 15. державна реєстрація права власності на нерухоме майно, що створюється шляхом поділу, виділу в натурі частки майна, що перебуває у спільній власності, та має наслідком припинення права спільної власності для усіх або одного із співвласників;
 16. державна реєстрація права власності та інших речових прав на майно, яке набувається у зв’язку з виконанням умов правочину, з якими закон та/або відповідний правочин пов’язує можливість виникнення, переходу, припинення таких прав;
 17. державна реєстрація права власності та інших речових прав на нерухоме майно, яке перебуває в іпотеці або податковій заставі;
 18. державна реєстрація права власності на підставі договору іпотеки, що містить застереження про задоволення вимог іпотекодержателя шляхом набуття права власності на предмет іпотеки;
 19. державна реєстрація права власності на підставі рішення власника майна, уповноваженого ним органу про передачу об’єкта нерухомого майна з державної у комунальну власність чи з комунальної у державну власність або з приватної у державну чи комунальну власність;
 20. державна реєстрація права власності на об’єкт нерухомого майна для розміщення дипломатичних представництв, консульських установ та міжнародних міжурядових організацій;
 21. державна реєстрація права власності у зв’язку з набуттям у власність майна компанією з управління активами інституційних інвесторів;
 22. державна реєстрація права власності у зв’язку з набуттям у власність майна юридичною особою, що є управителем фонду операцій з нерухомістю, також подаються затверджені правила фонду операцій з нерухомістю;
 23. державна реєстрація права власності на підставі заяви спадкоємця;
 24. державна реєстрація права власності у разі витребування нерухомого майна з чужого незаконного володіння на підставі рішення суду;
 25. державна реєстрація права власності на об’єкт незавершеного будівництва;
 26. державна реєстрація права власності на об’єкт незавершеного будівництва, що підлягає приватизації;
 27. державна реєстрація права власності на об’єкт незавершеного будівництва, набутого на підставі договору або з прилюдних торгів;
 28. державна реєстрація обтяження нерухомого майна іпотекою на підставі іпотечного договору, у тому числі у зв’язку із зміною умов обтяження нерухомого майна іпотекою;
 29. державна реєстрація відступлення прав за іпотечним договором;
 30. державна реєстрація видачі дубліката заставної;
 31. державна реєстрація припинення обтяження нерухомого майна іпотекою у разі придбання (передачі) за результатами прилюдних торгів (аукціонів) нерухомого майна, що є предметом іпотеки;
 32.  державна реєстрація припинення права власності на об’єкт нерухомого майна, об’єкт незавершеного будівництва у зв’язку з його знищенням;
 33.  державна реєстрація припинення права власності на нерухоме майно у зв’язку з відмовою власника від права власності ;
 34. надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за відповідну плату.
 35. Для державної реєстрації права власності на окреме індивідуально визначене нерухоме майно (квартира, житлове, нежитлове приміщення тощо), розміщене в об’єкті нерухомого майна, будівництво якого здійснювалося із залученням коштів фізичних та юридичних осіб, власником такого майна.

 

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців» надаються наступні послуги:

 1. надання відомостей з Єдиного державного реєстру за відповідну плату
 2. державної реєстрації створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу);
 3. державна реєстрація створення юридичної особи - державного органу
 4. державної реєстрації включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі;
 5. державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
 6. державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту;
 7. державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа;
 8. державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи;
 9. державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи, прийнятого її учасниками або відповідним органом юридичної особи, а у випадках, передбачених законом;
 10. державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи, прийнятого її учасниками або відповідним органом юридичної особи, а у випадках, передбачених законом;
 11. державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора; 
 12. державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації на підставі рішення про припинення юридичної особи, прийнятого учасниками юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом;
 13. державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації після закінчення процедури припинення, але не раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами; 
 14. державна реєстрація рішення про припинення банку у зв’язку з прийняттям рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку Фондом гарантування вкладів фізичних осіб;
 15. державна  реєстрація припинення банку у зв’язку з прийняттям рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку; 
 16. державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи подаються;
 17. державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
 18. державна  реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи;
 19. державна реєстрація фізичної особи підприємця;
 20. державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу - підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі;
 21. державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
 22. державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця. 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь