48 стаття Кодексу України гарантує право на достатній рівень життя.

А який рівень життя є достатній?

Забезпечення достатнього життєвого рівня ґрунтується на основі медичних, фізіологічних та санітарно-гігієнічних вимог. Держава:

а) встановлює єдині мінімальні норми заробітної плати, пенсій, стипендій, соціальної допомоги та інших доходів населення;

б) організує натуральне, в тому числі безплатне, забезпечення найбільш вразливих верств населення продуктами харчування, одягом, ліками та іншими предметами першої необхідності;

в) здійснює комплекс заходів щодо задоволення життєвих потреб біженців, безпритульних та інших осіб, які не мають певного Місця проживання;

г) безплатно надає медичну допомогу і соціальне обслуговування особам, які перебувають у важкому матеріальному становищі, загрозливому для їх життя і здоров'я.

Також, Законом України “Про мінімальний споживчий бюджет” від 3 липня 1991 p. встановлена структура набору продовольчих і непродовольчих товарів та послуг у натуральному i вартісному вираженні, що повинні забезпечувати задоволення основних фізіологічних і соціально-культурних потреб людини, але склад споживчих кошиків надано право затверджувати і не рідше ніж раз на п'ять рік переглядати Кабінету Міністрів України.

Споживчий кошик для України було ухвалено 2000 року.  Відтоді його ґрунтовно так і не переглянули. Доповнювали, перераховували вартість, збільшували прожитковий мінімум, але картина й дотепер суттєво не змінилася. Зазвичай за вартістю цього набору визначається прожитковий мінімум, а як наслідок пенсії та мінімальні зарплати.