Соціальна підтримка фізичним особам -підприємцям, які мають дітей.

Дата: 14.05.2020 15:17
Кількість переглядів: 620

Конкретно про кого йдеться у постанові Уряду, яка прийнята 22 квітня цього року, розповість директор Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Марія Николаїшин. 

 

Пані Маріє, спочатку скажіть будь ласка, яким нормативно -правовим актом передбачена така підтримка?

22 квітня цього року Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 329 Деякі питання соціальної підтримки сімей з дітьми, якою затвердив Порядок виплати допомоги на дітей фізичним особам - підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку. Саме цей документ сьогодні ляже в основу нашої розмови.

Розкажіть детальніше, кому призначається і виплачується допомога на дітей, про яку описано у цьому документі?

Така допомога на дітей призначається і виплачується фізичним особам - підприємцям, котрі обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку. Звертаю увагу, що обов’язковою вимогою також є наявність сплаченого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за усі місяці 2019 року або ж протягом усіх місяців 2019 року після державної реєстрації фізичної особи - підприємця.

Чи лише громадяни України мають право на такий вид допомоги?

Як зазначено у пункті четвертому цього Порядку, таку допомогу на дітей можуть отримувати не лише громадяни України, але й іноземці та особи без громадянства, за умови, що вони  постійно проживають в Україні.

Ким призначається та виплачується ця допомога?

Призначення і виплата цього виду допомоги на дітей здійснюється органами соціального захисту населення, які є структурними підрозділами районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, а також виконавчих органів місцевих рад. Цікаво, що заявник, маючи вибір, може звернутися за цією допомогою до  органів соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання або ж за місцем свого проживання.

А чи можна отримати допомогу двічі, подавши документи до органу соціального захисту як за місцем реєстрації проживання так і за місцем проживання?

Схитрувати тут не вдасться, оскільки допомога на дітей за місцем проживання призначається заявникові за умови неотримання ним зазначеної допомоги за зареєстрованим місцем проживання. Органи соціального захисту населення, використовуючи інформаційні системи, здійснюють перевірку відомостей щодо неотримання заявником такої допомоги.

Чи призначається допомога на усіх дітей заявника?

Допомога заявникові призначається  на кожну дитину до досягнення нею десятирічного віку (включно).

Чи кожен з батьків дитини, якщо вони є фізичними особами –підприємцями, зможе отримати цю допомогу?

Ні. Обоє батьків одночасно не зможуть її отримати. У пункті шостому цього Порядку передбачена виплата лише одному з батьків (опікуну).

У якому розмірі та яким чином виплачуватиметься така допомога?

 Ця допомога виплачуватиметься у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для дітей відповідних вікових груп станом на 1 січня 2020 р., а саме:

 • для дітей віком до 6 років – 1779 грн,
 • для дітей віком від 6 до 10 років - 2218 гривень.

Якщо дитина, на яку виплачується ця допомога, досягла шестирічного віку, тоді розмір допомоги переглядатиметься. Причому, ураховуватиметься відповідний розмір прожиткового мінімуму з наступного місяця. Звертаю увагу, що виплата здійснюватиметься щомісяця за повний місяць. Призначатиметься вона з місяця звернення і виплачуватиметься через установи уповноважених банків.

Які документи надає заявник для призначення цієї допомоги?

 Для призначення допомоги на дітей заявник подає або надсилає органу соціального захисту населення заяву згідно зразка у паперовій або ж електронній формі, зазначаючи рахунок в установі уповноваженого банку. До заяви додає необхідні документи/відомості.

У паперовій формі заявник подає такі документи:

 • копії свідоцтв про народження дітей віком до 10 років;
 • довідку з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7);
 • копію документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства);
 • копію рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу місцевої ради, сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (за умови здійснення опіки над дитиною).
 • Оформити виплату можна також онлайн: на е-сервісі сайту Міністерства соціальної політики, де уже є активний лінк «Допомога на дітей ФОП», чи за допомогою додатку «Дія». В електронній формі заявник подає фотокопії вище зазначених документів. Відомості в електронному вигляді без надання фотокопій документів, а саме: з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7) та інформації про підтвердження права на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства) надаються через інформаційні системи Мінсоцполітики або інтегровані з ними інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з дотриманням вимог Законів України  після введення в експлуатацію відповідних технічних та програмних засобів. Наголошую, що  на заяву та документи/відомості, які подаються в електронній формі, накладається кваліфікований електронний підпис заявника. Відомості про прізвище, ім’я та по батькові заявника, його реєстраційний номер платника податків та реквізити документів, що посвідчують особу, отримуються з кваліфікованого сертифіката електронного підпису.

Чи може заявник – мешканець об’єднаної територіальної громади- подавати документи до відповідної місцевої ради цієї ОТГ?

 У разі утворення об’єднаної територіальної громади заявник може подавати усі необхідні документи уповноваженим особам, що визначені виконавчими органами місцевої ради об’єднаної територіальної громади, які потім передаватимуться відповідним органам соціального захисту населення для призначення цієї допомоги. Звертаю увагу, що у сільській місцевості прийняття заяв з необхідними документами для призначення допомоги на дітей і передачу їх відповідним органам соціального захисту населення здійснюватимуть особи, уповноважені виконавчими комітетами сільських і селищних рад.

Скільки часу розглядатиметься питання про призначення допомоги?

Заява разом з усіма необхідними документами вивчатиметься органом соціального захисту населення протягом трьох робочих днів з дня отримання цих документів. Перевірка належності фізичної особи - підприємця до першої або другої групи платників єдиного податку проводитиметься з використанням даних з Реєстру платників єдиного податку.

Важливо, що про призначення цієї допомоги чи про відмову в її призначенні орган соціального захисту населення видаватиме чи надсилатиме заявникові письмове повідомлення, у тому числі в електронній формі (у разі подання заяви та документів в електронній формі).  У ньому, зокрема,  повинна бути зазначена причина відмови та порядок оскарження такого рішення.

Якщо не всі документи були подані заявником, тоді що?

Якщо до заяви, поданої у паперовій формі, не додані всі необхідні документи, орган соціального захисту населення повідомляє заявника, які документи повинні бути ще додані. Якщо зазначені документи будуть подані не пізніше ніж протягом одного місяця з дня звернення за призначенням допомоги на дітей, тоді допомога призначається з місяця звернення.

За яких умов та коли припинятиметься виплата допомоги?

Виплата цього виду допомоги припинятиметься у разі смерті отримувача, а також

на підставі пропозицій, поданих центром соціальних служб, служби у справах дітей або уповноваженої особи, визначеної виконавчим органом місцевої ради об’єднаної територіальної громади за умови:

 • позбавлення отримувача батьківських прав;
 • відібрання дитини в отримувача без позбавлення батьківських прав;
 • тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;
 • перебування отримувача під вартою на час слідства, у місцях позбавлення волі, за рішенням суду, розшуку отримувача органами Національної поліції;
 • смерті дитини.

Така виплата припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини. Зазначаю, що орган соціального захисту населення, який призначив допомогу приймає з цього приводу відповідне рішення. Отримувач цієї допомоги у разі виникнення обставин, які призвели до припинення виплати допомоги, зобов’язаний протягом трьох робочих днів повідомити про це органам соціального захисту населення.

 

Чи призначається ця допомога на дітей, на яких виплачується компенсація послуги “муніципальна няня”?

Ні. За умови, коли виплачується компенсація послуги “муніципальна няня”, така допомога на дітей не призначається. Разом з тим, отримання заявником інших видів допомоги,  не впливає на призначення та виплату цього виду допомоги на дітей.

Чи продовжиться виплата допомоги, якщо заявник змінив місце проживання?

Коли заявник змінив місце проживання, виплата її продовжується органом соціального захисту населення за новим місцем проживання з місяця звернення до органу соціального захисту населення за новим місцем проживання.

Хто покриватиме витрати на на цей вид державної соціальної виплати?

Покриття витрат на виплату допомоги на дітей здійснюватиметься за рахунок коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, які будуть виділені Міністерству соціальної політики.

 У подальших публікаціях ми продовжимо консультації від Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

 

У подальших публікаціях ми продовжимо консультації від Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

А зараз нагадуємо, що система безоплатної правової допомоги працює у дистанційному режимі. У разі необхідності для отримання: правової інформації; консультацій і роз'яснень з правових питань; послуги зі складення заяви, скарги та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру); звертайтесь у зручний для Вас спосіб:

*зателефонувавши:  066 682 52 40 (Сколівське бюро правової допомоги)

 * надіславши запит в месенджер нашої фейсбук сторінки:

https://www.facebook.com/Stryi.Legalaid.UA/

*надіславши листа на адресу електронної пошти:

е-mail skole@legalaid.lviv.ua (Сколівське бюро правової допомоги)

skype: Сколівське бюро правової допомоги

 *залишити своє звернення у скриньці для звернень громадян

Ви можете також скористатися:

*довідково-інформаційною платформою правових консультацій «wikilegalaid»

https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php

*зателефонувавши на гарячу лінію: 0800 21 31 03

Фото без опису


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь