27 лис­то­па­да поточного року роз­по­ча­ла свою ро­бо­ту новообрана рада Славської селищної ОТГ восьмого скликання. Пер­шу се­сію відкрила го­ло­ва Славської селищної те­ри­то­рі­аль­ної ви­бор­чої ко­мі­сії Оксана Колос. Вона оз­ву­чила ре­зуль­та­ти міс­це­вих ви­бо­рів, зазначивши, що Володимир Бега наб­рав най­більшу кіль­кість го­ло­сів на по­са­ду го­ло­ви селищної ОТГ. Після чого новообраний голова та депутатський корпус склали присягу.

«Сьогодні тут є де­пу­та­ти, які от­ри­мали ман­дат до­ві­ри населення впер­ше, є і більш дос­відче­ні, які пра­цю­ва­ли на бла­го гро­ма­ди вже кіль­ка скли­кань пос­піль. Пе­ре­ко­на­ний, що всіх нас об’єднує одна мета – розвиток Славської громади, тож, попереду чекає лише плідна співпраця. Ре­алі­зу­ва­ти біль­ше, ніж пла­нуємо, — ось наша ос­новна за­да­ча» - звернувся на початку сесії Володимир Бега до новообраного депутатського корпусу.

 

Щоб привітати новообраних депутатів, на сесію завітали всечесні отці, голова Сколівської ОТГ Микола Романишин, начальник Сколівського відділення поліції Стрийського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Віктор Марочканич та поліцейські офіцери громади Ярмоліч Роман, Зинич Андрій та Шрібак Богдан.

Одразу після завершення установчих процедур про визнання повноважень депутатів і селищного голови, нова команда приступила до виконання своїх повноважень: була обрана лічильна комісія для організації голосувань селищної ради і визначення їх результатів.

За пропозицією селищного голови та результатами таємного голосування секретарем Славської селищної ради одноголосно було обрано депутата селищної ради Олега Даниляка.

В рамках першої сесії депутати також затвердили постійні комісії Славської селищної ради та старост. Так, старостою с. Тухля, Либохора, Головецько, Пшонець призначено Андрія Харитоновича Ткачика; с. Верхня Рожанка та Нижня Рожанка – Руслана Миколайовича Марковича; с. Опорець, Лавочне, Тернавка, Хітар, Кальне – Надію Михайлівну Ракочій; с. Волосянка, Хащовання, Ялинкувате – Володимира Лук’яновича Безегу.

Одноголосно була затверджена також нова, більш ефективна структура Славської селищної ради.