Зразок

Славському селищному голові
__________________________________

 

 

____________ р. N ____________

ЗАЯВА
про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

Заявник _______________________________________________________________________
                                   (для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача зовнішньої ___________________________________________________________________________________
                                             реклами, для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

Адреса заявника _________________________________________________________________
                                                (для юридичної особи - місцезнаходження, для фізичної особи -
________________________________________________________________________________
                                                                 місце проживання, паспортні дані)

Ідентифікаційний код юридичної особи
або ідентифікаційний номер фізичної особи _________________________

Телефон (телефакс) _____________________________________________

Прошу надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами за адресою ________________________________________________________________________________
                                             (повна адреса місця розташування рекламного засобу)

строком на ______________________________________________________________________
                                                                                   (літерами)

Перелік документів, що додаються _________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Заявник
або уповноважена
ним особа  

 
_________________
(підпис)  

 
_____________________
(ініціали та прізвище) 

 

М. П. 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік документів

  1. Заява.
  2. Копія паспорту та ід. коду.
  3. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (якщо заява подається суб’єктом господарювання).
  4. Фотокартка або комп'ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу;
  5.  Ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням;

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами"