ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ РІШЕННЯ «ПРО РЕОРГАНІЗАЦІЮ, ПОНИЖЕННЯ СТУПЕНЯ ТА ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ ГОЛОВЕЦЬКОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ СЛАВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВС

Дата: 01.07.2022 17:28
Кількість переглядів: 1961

Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення щодо реорганізації шляхом приєднання до Тухлянського ОНЗЗСО І-ІІІ р.-гімназії, пониження ступеня Головецького  ЗЗСО І-ІІІ ст. до ІІ ступеня та перейменування  у  Головецький  ЗЗСО І-ІІ ст. – філію Тухлянського ОНЗЗСО І-ІІІ р.- гімназії  та обговорення відповідного рішення, що виноситиметься на розгляд Славської селищної  ради.

1. Найменування організатора громадського обговорення -  Славська селищна рада.

2. Ініціатор громадського обговорення -  Робоча група з питань оптимізації мережі Головецького закладу загальної середньої освіти Славської селищної ради, склад якої затверджено розпорядженням №02-23/96 від 30 червня 2022 року https://slavska-gromada.gov.ua/docs/1256472/

3. Мета: врахування думки жителів села Головецько щодо реорганізації шляхом приєднання як філії до Тухлянського ОНЗЗСО І-ІІІ р.- гімназії, пониження ступеня Головецького  ЗЗСО  до ІІ ступеня ,перейменування  у  Головецький  ЗЗСО І-ІІ ст. – філію Тухлянського ОНЗЗСО І-ІІІ р.- гімназії та обговорення відповідного рішення, що виноситиметься на розгляд Славської селищної  ради.

Тривалий час освітня галузь була недофінансованою з боку держави, що накопичило масу проблем, особливо щодо матеріально-технічної бази шкіл. Відтепер ці проблеми мають вирішувати місцеві органи влади. Проте місцеві бюджети часто не в змозі забезпечити елементарну безпеку учнів у закладах освіти (йдеться про пожежну безпеку), вже не кажучи про запровадження інклюзії (в частині реконструкції закладів для їх архітектурної доступності дітям з особливими потребами); необхідні поточні ремонти; цифровізацію освітнього процесу тощо.

Ситуація ускладнюється тим, що мережа закладів освіти, що не була оптимізована на рівні районів, передана в такому ж неоптимізованому стані. Утримання шкіл з малою наповнюваністю – є надважким навантаженням на місцевий бюджет, враховуючи, що розподіл освітньої субвенції не спирається на фактичну наповнюваність класів, а здійснюється відповідно до розрахункової, яку не в змозі забезпечити маленькі школи. Такі реалії стимулюють процеси оптимізації освітньої мережі на рівні громади.

Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади.

Розвиток мережі комунальних початкових шкіл, гімназій забезпечують районні, міські, сільські, селищні ради.

  У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

 Реорганізація і ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості допускаються лише після громадського обговорення проєкту, відповідного рішення засновника.

На сьогодні, на території Славської селищної ради функціонують 16 ЗЗСО, з них: одинадцять шкіл І-ІІ ступенів, дві школи І-ІІІ ступенів, один опорний навчальний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ р. - гімназія, дві школи І ступеня. Розрахункова наповнюваність класів визначається з урахуванням кількості населення та щільності його проживання і є основною складовою у розрахунку субвенції з державного бюджету, яка передбачена  на заробітну плату педагогічних працівників. 

Вартість утримання одного учня  в ЗЗСО Славської селищної ради становить  у середньому 26 308 тисяч грн. на рік. Кількість учнів на одного вчителя складає 4 дитини.

 Кількість учнів, що здобувають освіту на усіх рівнях, складає 2107 учнів. Значна видаткова частина бюджету Славської громади використовується на забезпечення надання освітніх послуг. Школи з нижчою фактичною наповнюваністю класів у порівнянні з розрахунковою є найбільш затратними комунальними установами (у перерахунку на одного учня). Розпорядник коштів, керуючись пунктом 28 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого КМУ від 28.02.2002 №228, встановлює, що витрати повинні бути приведені у відповідність з бюджетними асигнуваннями. Для цього чисельність працівників установ, затверджених за штатним розписом, повинна бути приведена у відповідність з визначеним державним фондом оплати праці. Відповідно до розрахунку кількість ставок за державною формулою повинна становити 342,3, а сьогодні у освітніх закладах Славської ТГ їх кількість – 351,4 ставки. У грошовому еквіваленті різниця у ставках, а це близько 3 млн.,  в перспективі може бути коштами залишків освітньої субвенції, які можна використати на зміцнення матеріально-технічної бази ЗЗСО, а саме: придбання шкільних автобусів, підручників та посібників, оснащення навчальних кабінетів, заходи, пов’язані з забезпеченням пожежної безпеки, будівництво нового корпусу замість 4 старих тощо. Проте надмірні витрати на утримання позбавляють можливості реінвестувати кошти громади у розвиток шкіл, які забезпечують більш високу якість освітніх послуг, крім того додаткове фінансування в такому випадку буде виділено з коштів Славської селищної ради, що могли б бути спрямовані на розвиток інфраструктури, співфінансування освітніх, медичних проєктів тощо.

  Створення об'єднаної  громади надало жителям наших сіл широкі можливості для формування своєї унікальної та ефективної системи управління освітньою сферою, яка в кінцевому рахунку допоможе підвищити якість освітніх послуг і заощадити кошти громади.

  Заходи з оптимізації шкільної мережі проводять з метою створення єдиного освітнього простору, раціонального та ефективного використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів та вихованців. Дія прийнятого рішення поширюватиметься на учнів та їх батьків.

 Оптимізація наявних класів (пониження ступеня шкіл до І-ІІ) з наповнюваністю менше 10 учнів у 10-11 класах є основною вимогою обласної ради, Міністерства освіти та науки України та згідно закону України «Про повну загальну середню освіту»

Основна проблема не в тому, що на сьогодні Головецький ЗЗСО І-ІІІ ст. (далі – школа) не відповідає вимогам щодо наповнюваності класів, яка для нашої громади  розрахована на рівні 14,0 учнів. Хоча і цей момент потребує роз’яснення. Розрахункова наповнюваність класів визначається з урахуванням кількості населення та щільності його проживання і є основною складовою у розрахунку субвенції з державного бюджету, яка передбачена,  виключно, на заробітну плату педагогічних працівників.        

 Зараз в Головецькому ЗЗСО І-ІІІ ступенів навчається 76  учнів:  в першому  класі – 2, другому класі - 3, третьому класі – 3, четвертому класі – 3, п’ятому класі – 10, шостому класі – 13, сьомому класі – 10, восьмому класі – 10, дев’ятому – 7 учнів, десятому – 10 учнів, одинадцятому – 5 учнів. Тобто, жоден з класів не відповідає мінімальному рівню наповнюваності. На сьогодні,  щоб Головецький заклад  відповідав вимогам по наповнюваності класів закладу І-ІІІ ступенів,  загальна кількість учнів у школі повинна становити не менше 200. Враховуючи те, що державна освітня субвенція покриває лише заробітну плату педагогічного персоналу, громада за рахунок місцевого бюджету фінансує комунальні послуги та утримання технічного персоналу. Варто зауважити, що Славська територіальна громада витрачає значні кошти на опалення напівпорожніх приміщень школи,  хоча ці кошти громада могла б вкладати в енергоефективні заходи та спрямовувати на проєкти розвитку.

  Вартість утримання одного учня  в Головецькому навчальному закладі І-ІІІ ст. становить  49 745 грн. на рік. В той же час, в опорній школі – Тухлянському ОНЗЗСО І-ІІІ р.- гімназії  утримання одного учня обходиться в 19 835 грн., а в аналогічному за статусом  навчальному закладі – Славському ЗЗСО  І-ІІІ ст. – 19 499 грн.. Тобто, майже, втричі дешевше.

         Кошти, що витрачаються,можна спрямувати на  придбання сучасного обладнання для інших навчальних кабінетів,  де використання їх буде ефективним, або ж витратити їх на  зовнішній ремонт школи,ремонт доріг села, будівництва мосту, облаштування вуличного освітлення, провести заходи з благоустрою.

  Та втім, головне не це. Головне – це якість знань, рівень підготовки учнів, вміння набувати навиків спілкування в колективі однолітків, вчитися здобувати лідерські навики,  мати можливість повноцінного  розвитку своїх  здібностей та творчої майстерності. Бо тільки у конкурентному учнівському середовищі, є у дітей мотивація до кращих результатів у навчанні.

Свої зауваження та пропозиції просимо надсилати з 01.07.2022 по 01.07.2023 на поштову адресу: 82660, Славська селищна рада, вул. Івасюка, 24, смт. Славське та/або на електронну адресу: okms_slavrada@ukr.net;

Терміни і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення, узагальнення висловлених у ході проведення громадського обговорення зауважень та пропозицій здійснюється відповідальною особою протягом 14 днів після закінчення терміну подання пропозицій.

Після отримання висловлених пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на офіційному сайті Славської селищної ради.

До участі в обговоренні запрошуються всі жителі Славської Громади

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь