Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Проекту змін до Генерального плану розвитку смт Славське Стрийського району Львівської області

Дата: 20.10.2022 17:16
Кількість переглядів: 241

Загальні положення

1. Замовник СЕО

Славська селищна рада Стрийського району Львівської області (82660, Львівська обл., Стрийський р-н, смт. Славське, вул. В. Івасюка, буд. 24).

ЄДРПОУ: 04370314

2. Вид та основні цілі документу державного планування 

Проект змін до генерального плану смт Славське розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів та визначає основні принципи

і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки

території, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології, традиційного характеру середовища історичних

населених пунктів.

Мета розроблення генплану:

- забезпечення дотримання державних, регіональних, громадських та приватних інтересів;

- аналіз сучасного стану території селища та прилеглої зони і актуальних проблем їх містобудівного розвитку;

- комплексна оцінка ресурсного потенціалу, забудови і громадського обслуговування, інженерно-транспортної інфраструктури, ефективності використання території, демографічної ситуації, зайнятості населення,

соціально-економічних передумов;

- прогнозування параметрів економічного і територіального розвитку селища;

- визначення напрямів розвитку вулично-дорожньої мережі, транспорту, інженерної інфраструктури;

- охорона навколишнього середовища, покращення екологічного стану та умов проживання і праці мешканців;

- визначення заходів щодо реалізації рішень генерального плану.

Підстава для проектування - Рішення Славської селищної ради № 25 від

24.12.2015 року про надання дозволу на виготовлення проекту змін до Генерального плану розвитку селища Славське Сколівського району Львівської області.

Проект розробляється відповідно до:

- Земельного, Водного та Лісового кодексів України;

- Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- Закону України «Про відходи»;

- Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;

- Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

- Закону України «Про природно-заповідний фонд України»;

- Закону України «Про екологічну мережу України»;

- Закону України «Про охорону земель»;

- Закону України «Про рослинний світ»;

- Закону України «Про тваринний світ»;

- Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку»;

- ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»;

- ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»;

- ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;

- ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

- ДСП - 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;

- ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;

- ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди.

Основні положення проектування»;

- ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)»;

- Наказу міністерства охорони здоров’я України № 173 від 19.06.96 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів».

Особливі вимоги до генерального плану смт. Славське:

1. Врахувати роль смт Славське в якості центру об’єднаної територіальної громади.

2. Врахувати пріоритетний напрямок розвиток рекреації.

3. В матеріалах генплану дати пропозиції щодо встановлення нової межі селища з відповідним обґрунтуванням.

3. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля

(у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів):

Славська селищна об’єднана територіальна громада – об’єднана територіальна громада в Україні, у Стрийському районі Львівської області.

Адміністративний центр – смт Славське.

Площа громади – 252,4 км², населення – 8566 мешканців.

Утворена 16 серпня 2017 року шляхом об’єднання Славської селищної ради та Волосянківської, Либохорської, Нижньорожанської сільських рад Сколівського району.

Клімат помірно-континентальний з порівняно м’якою зимою, довготривалою вологою весною і теплою сухою осінню. Середньорічна температура повітря – +7, °С . Найхолодніший місяць січень (середня

температура +17 ° С). За кількістю опадів район відноситься до помірного зволоження. Середньорічна сума опадів складає 729 мм при мінімальній кількості опадів в січні-лютому (77-65 мм) і максимальній в червні і липні -200-220 мм. Постійний сніговий покрив встановлюється в другій-третій декаді грудня, а сходить сніг у другій-третій декаді березня. Середня багаторічнавологість повітря по роках змінюється дуже мало і складає 78-80 %.

У геоморфологічному відношенні територія проектування розташована в межах Сколівських середньогірних складчасто-скибових Бескидів.

Парашкінсько-Високоверхський підрайон розміщений на межиріччі Стрия – Опору, охоплює морфоструктури Сколівську, Парашки, Зелем’янки та Рожанки. Приурочений до поперечного блокового Парашкінського підняття, з

яким пов’язані найбільші абсолютні висоти Бескидів. Усі хребти – асиметричні, розділені вузькими синклінальними зниженнями, які малопомітні у рельєфі. В їхній будові беруть участь відклади стрийської світи,

а також повний комплекс відкладів еоцену. Зі скибою Парашки пов’язані два паралельних хребти: північно-східний з вершинами Парашка (1268,5 м) і Великий Верх (1177,5 м) та південно- західний (Мальманстальська складка) з вершиною Виднога (1132,4 м). Скиба

Зелем’янки представлена у рельєфі куполоподібними вершинами, які відокремлені потоками та короткими хребтами з вершинами Перекоп (1212,9 м), Кремінна (1135,5 м) та ін.

У Рожанській морфоструктурі виділяють два паралельні хребти: північно-східний, приурочений до скиби Рожанки (найвищі вершини – Шебела, 1216 м; Кремінець, 1226,6 м), і південно-західний з вершинами Високий Верх (1176,8 м), Менчул (1126 м), який є продовженням Розлуцького хребта. Підрайон надзвичайно перспективний для рекреації.

Пануючі напрямки вітрів – західний і південно-західний (взимку), західний і північно-західний (влітку). Середня швидкість вітру складає 2,5-4 м/с.

Найпоширенішими типами ґрунтів є: дерново-підзолисті, підзолисто-тернові, піщані, сірі лісові.

На наступних етапах проектування буде визначено чи відносяться заплановані об’єкти до категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягатимуть оцінці впливу на

довкілля.

4. Ймовірні наслідки

а) Розробка Проекту змін до Генерального плану розвитку смт Славське Стрийського району Львівської області не матиме значного впливу на довкілля та здоров’я населення, геологічне середовище, на флору та фауну.

Оновлення генерального плану селища сприятиме забезпеченню оптимізації функціонального призначення території, розвитком інфраструктури, поліпшення умов життєдіяльності населення в тому числі

стану довкілля.

б) В околицях смт Славське знаходяться наступні об’єкти природно-заповідного фонду:

- ландшафтні заказники місцевого значення «Тернівці», «Маківка»,

«Головецьке», Рожанське;

- пралісова пам’ятка природи місцевого значення «Тухлянська».

В околицях смт Славське знаходяться наступні території Смарагдової мережі України у Львівській області:

- Територія Смарагдової мережі «Славський»;

- Долина річки Опір (Тіньовий список).

В смт Славське знаходяться наступні пам’ятки архітектури місцевого значення:

- Церква Пресв’ятої Богородиці (мур.) (2922/1-М);

- Дзвіниця церкви Пресвятої Богородиці (2922/2-М).

в) Зважаючи на географічне положення смт Славське та характер планованої діяльності, транскордонні наслідки реалізації проектних рішень змін до генерального плану для довкілля приграничних територій, у тому

числі здоров’я населення, не очікуються.

5. Розгляд альтернатив

Аналітичне дослідження основних соціально-економічних і демографічних тенденцій у ретроспективі останніх років та, відповідно, моделювання соціально-економічного ландшафту (взаємонакладання стійких

у часі чинників впливу) дали можливість сформувати такі сценарії розвитку:

1. Інерційний (песимістичний) сценарій розвитку. У разі незатвердження документа державного планування, а саме змін до генерального плану території, та відмови від реалізації будівництва, призведе до неможливості

подальшого економічного розвитку населеного пункту. Цей сценарій може розумітися, як продовження поточних (найчастіше несприятливих) тенденцій щодо стану довкілля.

За даним варіантом подальший стабільний розвиток населеного пункту є очевидно проблематичним, і ця альтернатива веде до погіршення екологічної ситуації, неефективного використання земельних ресурсів, хаотичної забудови та вуличної мережі, погіршення ситуації в цілому.

 

2. Сценарій раціонального розвитку. Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об`єктів доцільно

максимально повно використовувати сучасні високоефективні екоенергозберігаючі технології та матеріали, зокрема огороджуючі конструкції з мінімальним коефіцієнтом теплопровідності, сучасні

альтернативні джерела енергії, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо.

Вибір проведено з урахуванням техніко-економічних міркувань та з урахуванням найбільш економного використання земель, а також соціально-економічного розвитку населеного пункту.

6. Під час розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію

- доповіді про стан довкілля.

- статистичну інформацію.

- фонові та лабораторні дослідження стану довкілля.

- дані моніторингу стану довкілля.

- оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля.

- пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

З огляду на характер такого виду документації як генеральний план, ключовим завданням у виконанні СЕО проекту є методи стратегічного аналізу, насамперед аналіз контексту стратегічного планування, що

передбачає встановлення зав’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень проекту змін до генерального плану населеного пункту.

Застосування цільового аналізу при проведенні СЕО дозволить встановити відповідність рішень проекту змін до ГПТ загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я та населення

середовища існування.

7. Заходи, для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

У ході виконання СЕО передбачається розглянути доцільність запровадження заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації проектних рішень змін до генплану смт

Славське на довкілля та стан здоров’я населення, які мають успішні приклади впровадження в інших сільських населених пунктах, першочергово, щодо:

- формування планувальної структури та просторової композиції забудови населеного пункту;

- вдосконалення структури вуличної мережі, організація руху транспорту;

- розвитку інженерної інфраструктури;

- оптимізації виробничих, комунальних територій, забезпечення їх санітарно-гігієнічної сумісності з житловою та громадською забудовою;

- визначення напрямків ефективної системи поводження з відходами на території населеного пункту;

- проведення реконструкції споруд та мереж комунальних систем тепло-, електропостачання, водопостачання.

8. Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається статтею

11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» і складається з наступних розділів:

- основні цілі ДДП, його зв’язок з іншими документами державного планування;

- характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною

інформацією та результатами досліджень);

- характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються ДДП, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на державному та місцевому рівнях, що стосуються ДДП;

- опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків

- заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП;

- обґрунтування вибору виправданих альтернатив, якщо такі розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

- заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання ДДП для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

- опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

- резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

Орган до якого подаються зауваження та пропозиції

Славська селищна рада Стрийського району Львівської області (82660, Львівська обл., Стрийський р-н, смт. Славське, вул. В. Івасюка, буд. 24).

Строки подання 15 днів з дня публікації заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Проекту змін до Генерального плану розвитку смт Славське Стрийського району Львівської області (відповідно до п.п. 5,6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь