Обґрунтування технічних та якісних характеристик

предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної

вартості предмета закупівлі

1

Назва предмета закупівлі

Код ДК 021-2015 (CPV) 38430000-8 - Детектори та аналізатори)

Автоматичний гематологічний аналізатор

 

2

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Закупівля здійснюється для забезпечення належного виконання функціональних обов’язків, покладених на працівників лабораторії у 2023 році. Технічні
та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника у безвідмовній роботі лабораторії.

3

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі було складено з урахуванням рекомендацій Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275        (зі змінами), зокрема використовуючи метод порівняння ринкових цін на такого роду товари.

Визначено очікувану ціну за одиницю,
як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, а саме: інформації про ціни товару, що міститься
в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі
на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, за формулою:

Цод = (Ц1 +… + Цк) / К,

де:

Цод

-

очікувана ціна за одиницю;

 

Ц1, Цк

-

ціни, отримані з відкритих джерел інформації, приведені до єдиних умов;

 

К

-

кількість цін, отриманих з відкритих джерел інформації;

Очікувана ціна за одиницю становить:

450 000, 00 грн за 1 шт.

Розмір бюджетного призначення визначений з урахуванням запланованих поточних видатків замовника в межах виділених кошторисних призначень.

 

20 квітня 2023 року