На виконання ст. 28 БКУ фінансовий відділ Славської селищної ради оприлюднює інформацію про бюджет відповідно до вимог, визначених БКУ. Оперативна інформація про виконання бюджету Славської селищної ради станом на 01.09.2023 року.

До загального фонду бюджету Славської селищної ради протягом восьми місяців 2023 року надійшло 303985,721 тис.грн., в т.ч. 249026,989 тис. грн. власних доходів, що становить 104,67% до планових показників на звітний період.

Основним бюджетоутворюючим податком і надалі у складі доходів залишається податок на доходи фізичних осіб, виконання якого за період становить 224873,862 тис.грн. або 90,3% до усіх надходжень.

Важливе місце в надходженнях загального фонду є місцеві податки і збори, які поповнили бюджет громади на суму 18477,421 тис.грн., з них надійшло єдиного податку – 6418,612 тис. грн., плати за землю – 6736,817 тис. грн., податку на нерухоме майно – 4665,928 тис. грн.

Крім власних надходжень податків і зборів, з початку року до бюджету громади надійшло 54958,732 тис. грн. офіційних трансфертів., в т.ч.:

 • Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв`язку з повномасштабною збройною агресією – 5739,2 тис.грн.;
 • Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 47972,4 тис.грн.;
 • Інші дотації з місцевого бюджету – 1100,0 тис.грн.;
 • Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 87,0 тис.грн.;
 • Інші субвенції з місцевого бюджету – 20,9 тис.грн.;
 • Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 39,232 тис.грн.

 

До спеціального фонду бюджету Славської селищної ради за вказаний період надійшло 7870,845 тис. грн., в т.ч.:

 • Екологічний податок – 10,13 тис.грн.;
 • Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 5062,822 тис.грн.;
 • Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 63,028 тис.грн.;
 • Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством – 402,438 тис.грн.;
 • Інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 205,278 тис.грн.;
 • Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим – 2027,148 тис.грн.;

 

Також до спеціального фонду надійшли офіційні трансферти в сумі 100,0 тис.грн., в т.ч.:

 • Інші субвенції з місцевого бюджету – 100,0 тис.грн.

 

За звітний період проведено видатки загального фонду бюджету в сумі 216129,020 тис. грн., в тому числі:

 • Державне управління  - 19818,546 тис.грн.;
 • Освіта – 81091,033 тис.грн.;
 • Охорона здоров`я – 8340,162 тис.грн. (без коштів НСЗУ);
 • Соціальний захист та соціальне забезпечення – 10353,277 тис.грн.;
 • Культура i мистецтво – 2747,925 тис.грн.;
 • Фiзична культура i спорт – 2765,921 тис.грн.;
 • Житлово-комунальне господарство – 13311,009 тис.грн.;
 • Економічна діяльність – 1495,540 тис.грн.;
 • Інша діяльність – 42,508 тис.грн.;
 • Міжбюджетні трансферти – 76163,100 тис.грн., з них реверсна дотація – 63297,6 тис.грн.

 

За вказаний період проведено видатки спеціального фонду бюджету (Інші кошти спеціального фонду) в сумі 49726,811 тис. грн., в тому числі:

 • Державне управління  - 1544,346 тис.грн.;
 • Освіта – 12607,357 тис.грн.;
 • Охорона здоров`я – 686,085 тис.грн. (без коштів НСЗУ);
 • Культура i мистецтво – 99,850 тис.грн.;
 • Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства – 631,919 тис.грн.;
 • Будівництво освітніх установ та закладів – 3336,407 тис.грн.;
 • Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту – 11456,274 тис.грн.;
 • Будівництво інших об`єктів комунальної власності – 18,2 тис.грн.
 • Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) – 1185,860 тис.грн.;
 • Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій – 12,460 тис.грн.;
 • Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету – 53,550 тис.грн.;
 • Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання – 5199,0 тис.грн.;
 • Інша діяльність – 3642,002 тис.грн.;
 • Міжбюджетні трансферти – 9253,5 тис.грн.

 

Джерелами фінансування усіх видатків є кошти бюджету Славської селищної ради, вільні залишки коштів, що сформувались на 01.01.2023 року, а також субвенції із Державного та обласного бюджетів