Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено відповідно до потреб у закупівлі з урахуванням вимог законодавства. Технічні, якісні та кількісні характеристики відображені в проектній документації "Капітальний ремонт вулиці Привокзальної (ділянка від будинку №17 до вул. Архангельського) в смт. Славське Стрийського району Львівської області.Коригування"", виконаній  відповідно до вимог Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» та «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво», пройшла експертизу, отримано позитивний експертний Товариство з обмеженою відповідальністю "ЄВРОЕКСПЕРТИЗА"2078/23 від 08.06.2023 року. Документація затверджена рішенням сесії Славської селищної ради. В проектній документації міститься детальний опис робіт, що закуповуються, технічні вимоги, обсяги та види цих робіт. Роботи повинні виконуватись згідно з затвердженим проектом з дотриманням вимог діючих нормативних документів та відповідно до вимог щодо термінів закінчення робіт, технології виконання робіт за проектом, якості будівельно-монтажних робіт, які виконуються з дотриманням діючих норм і правил та безпечних умов праці, з використанням конкретних матеріалів і конструкцій. Роботи повинні виконуватись із матеріалів, що передбачені в проектній документації, повинні бути якісними та відповідати вимогам встановлених ДСТУ, ГОСТ та чинному законодавству.

 Обгрунтування розміру бюджетного призначення:

Розмір бюджетного призначення на 2023 рік на "Капітальний ремонт вулиці Привокзальної (ділянка від будинку №17 до вул. Архангельського) в смт. Славське Стрийського району Львівської області.Коригування" визначений виходячи з потреб територіальної громади та затверджений рішенням Славської селищної ради на 2023 рік в сумі  6 346,583 тис. грн. (Шість мільйонів триста сорок шість тисяч п’ятсот вісімдесят три гривні 00 коп.).

Обгрунтування розміру очікуваної вартості предмета закупівлі:

Розмір очікуваної вартості предмета закупівлі визначено відповідно до Настанова з визначення вартості будівництва та згідно із зведеним кошторисним розрахунком, який знаходиться в складі проектної документації "Капітальний ремонт вулиці Привокзальної (ділянка від будинку №17 до вул. Архангельського) в смт. Славське Стрийського району Львівської області.Коригування". Очікувана вартість предмету закупівлі складає 6 204 206,40 грн. ( Шість мільйонів двісті чотири тисячі двісті шість гривень 40 коп.), в тому числі ПДВ.